Tầm nhìn

Sữa NUTBOT là người bạn của mọi gia đình, chúng ta chung tay giảm thiểu tác hại lên hành tinh xanh và động vật. Đặc biệt mang đến những giá trị dinh dưỡng thuần khiết, tốt lành nhất cho sức khỏe.

Sứ mệnh

Một trong những thương hiệu đi đầu trong cung cấp sữa Thực vật cao cấp thuần tự nhiên bằng tất cả sự trân trọng và trách nhiệm với cộng đồng.

Cội nguồn đam mê

Mỗi công trình của chúng tôi được xây bằng viên đá đầu mang tên đam mê

Giá trị cốt lõi

 – Đạo đức : Là phẩm chất luôn được tôn trọng và phấn đấu để giữ gìn các tiêu chuẩn đã thiết lập. 

 – Tiên phong : Sẵn sàng đương đầu thách thức, tìm kiếm những khái niệm mới và mang đến sản phẩm cao cấp, chất lượng.

 – Tích cực : sản phẩm tích cực; thái độ tích cực; cảm hứng tích cực; thông điệp tích cực. Đó là chúng tôi. 

 – Đổi mới : Luôn chuyển mình để làm mới, luôn sáng tạo và tâm huyết. 

 – Gắn kết : Phát triển bền vững với cộng đồng và thiên nhiên.